Målningar

Målning: Maleficent

Onda fén

akryl

Målning: Självporträtt av Mats som Lord of Misrule

Självporträtt

akryl

Målning: Bombastian

Bombastian

akryl

Målning: Porträtt av Alysia som grimaserar

Alysia

akryl

Målning: Twoface

Twoface

akryl

Målning: Jokern

Joker

akryl

Pandemiutställningarna

Sedan 2020 har jag haft en digital utställning per år. Det har funnits en röd tråd som kretsar kring framställning och föreställning. Samtidigt utforskade jag av nöd det digitala formatet när pandemin pågick.

Fankonst2020 Online-utställning

2020

Planen var en fysisk utställning, men på grund av pandemin så blev den digital. Istället för att försöka likna en fysisk uställning valde jag att utgå från webben som format. Jag tog fram ett manifest för digitala utställningar (txt), som bland annat innebar att hela utställningen enkelt skulle gå att ladda ner.

Temat för utställningen var fanart, dels för att representera ett första steg i ett konstnärskap, och dels som en ingång till att utforska stereotyp användning av masker och identitet. Till flera av målningarna fanns det även ansiktsmasker att ladda ner.

Till utställningen FanKonst2020

Facekonst2021 Online-utställning

2021

Andra året på pandemin använde jag porträttet som format, som ett andra steg i en konstnärlig utveckling. Temat var även i år identitet och masker, men nu var jag nyfiken på hur ögonblicksbilden i en porträttmålning skapar en sorts mask genom att framställa en avskalad och renodlad identitet. Samtidigt utforskade jag spänningsfältet mellan realism och orealism.

Även i år använde jag 2020-års manifest för digitala utställningar (txt).

Till utställningen FaceKonst2021

Facekonst2021 Online-utställning

2022

Sommaren 2022 var pandemin över, men jag valde att knyta ihop arbetet med det digitala formatet för utställningen och släppte 2022 års version av manifestet för digitala utställningar (txt).

Utställningen bestod av ett antal olika bilder på 5x5 cm som jag skannade in. Den digitala bilden var gratis, men som besökare kunde man köpa den fysiska versionen. NFT-konst var på tapeten så den diskussionen spelade också in i mina tankar kring årets utställning.

Utgångspunkten var att en bild som digitaliseras tappar sina dimensioner. Den saknar kanter och baksida, och det går inte att säkert bedöma hur stor den är. Samtidigt åldras den inte på samma organiska sätt som en fysisk bild, och blir därför aldrig levande så som en fysisk bild är.

Till utställningen MiniKonst2022

instagraminstagram